Hayat Sigortası Birikimli Hayat

HAYAT SİGORTASI

Hayat sigortaları, konusu insan hayatı olan ve insanın yaşamı boyunca karşı karşıya gelebileceği rizikoları için önlem almayı sağlayan ve bu nedenle de çok çeşitli türleri içeren bir sigorta dalıdır.

Hayat sigortalarında amaç, kişinin küçük tasarruflarını prim adı altında değerlendirerek, yaşamında meydana gelebilecek bazı olaylarda; örneğin maluliyet durumunda kişinin kendisine, vefat durumunda ise kanuni mirasçılarına maddi destek sağlamaktır.

Hayat sigortalarının banka mevduatı ile de kıyaslanmaması gerekir zira, bankaya mevduat yatıran bir kişi hayatını kaybettiğinde ailesi ancak bu mevduat tutarını alabilir. Halbuki, hayat sigortası yaptırmış bir kişi, ilk sigorta primini ödedikten sonra bile vefat etse ailesi, ödenen primin kat ve kat fazlası olan sigorta teminatını almaya hak kazanacaktır.

HAYAT SİGORTASI YAPTIRMAK İLE NE KAZANILIR?

1.Birikimli Hayat Sigortaları, sigortalının tasarruflarını değerlendirmesine ve ülke ekonomisine biriken uzun vadeli fonlarla katkı sağlanmasına yardımcı olur.

2.Tasarruflar küçük dahi olsa, tüm portföye uygulanan yüksek kar payı oranı ile değerlendirilir.

3.Sigortalı, yıllık primini taksitlendirerek ödeyebilir.

4.Sigorta süresi içinde sigortalı ölürse, yaşam kaybı tazminatı ile, menfaattarın yaşam standardını koruyabilir.

5.Geleceğe yatırım

6.Vergi Avantajı

7.Ödeme disiplini

 

BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI

            Birikimli hayat sigortası, kişinin tasarruf yaparak kendisini ve taşıdığı hayati riskler nedeniyle de sevdiklerini güvence altına alan sigorta poliçeleridir. Birikimli Hayat, Birikim ve Vefat teminatlarını kapsar. Poliçenizde belirtilen süre sonunda oluşan birikimler tarafınıza ödenir. Beklenmedik bir yaşam kaybı durumundaysa, yakınlarınıza güvence sağlar.

HAYAT SİGORTASI VERGİ UYGULAMALARI

-          On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %15 stopaj kesintisi yapılır.

-          On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılır.

 

-          İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

-           Vergi avantajından yararlanabilmeniz için tahsilat makbuzunuzu işyerinize vermeyi unutmayınız.

-          Birikim primlerinin % 50’si, risk primlerinin tamamı indirime konu edilebilir.

 

 

 

 

-          Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler indirim konusu yapılmaktadır.

You are here Hizmetlerimiz Hayat Sigortası Birikimli Hayat

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr