İkamet İzni İçin Özel Sağlık Sigortası

 

İKAMET İZNİ İÇİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Poliçelerimiz; 10.05.2016 tarih ve 16/2016 sayılı Vize ve İkamet Taleplerinde  yaptırılacak Özel Sağlık sigortalarına ilişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

 

 

11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6458 no.lu

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU gereğince;

 

Yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinlerini alabilmeleri için tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale gelmiştir. 11 Nisan 2014’de tarihinde yürürlüğe giren kanun ve 06.06.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan “İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge” (9/2014) doğrultusunda sağlık sigortasının aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

 

 

ANLAŞMALI KURUM

ANLAŞMALI KURUM

YILLIK ASGARİ LİMİT

KATILIM PAYLARI

YILLIK ASGARİ LİMİT

KATILIM PAYLARI

2.000 TL.

SİGORTALI % 40

2.000 TL.

SİGORTALI % 40

ŞİRKET         % 60

ŞİRKET         % 60

LİMİTSİZ

SİGORTALI % 0

20.000 TL.

SİGORTALI % 20

ŞİRKET         % 100

ŞİRKET         % 80

 

 

Sigortalılarımızın hastalık ya da kaza durumunda oluşabilecek muayene, tanı, tedavi giderleri sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen şartlar ile sağlanmaktadır. Sağlık Sigortası Genel Şartlarına, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğine ve sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak tazminatlar karşılamaktadır.

 

Bilgilendirme formu doldurulup Şirketimize ulaştıktan sonra poliçeler düzenlenip ertesi gün teslim edilmek üzere kargo ile gönderilmektedir. Primler, yaş ve cinsiyete göre değişmekte olup, istenirse kredi kartına vade farksız taksit uygulamamız da bulunmaktadır.

 

 

 

 

You are here Hizmetlerimiz İkamet İzni İçin Özel Sağlık Sigortası

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr