Onaylanmış Kuruluş Mesleki Sorumluluk Sigortası

TÜRKAK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Türk Akreditasyon Kurumu, uygunluk değerlendirme faaliyeti gösteren kuruluşlara akreditasyon hizmeti sunan bir kuruluştur. Türkak’ın temel görevi, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlemek, akreditasyon işlemlerine yönelik kriterleri tespit etmek, gerekli önlemleri uygulamak ve gerektiğinde bunları değiştirmek veya yürürlükten kaldırmaktır.

Akredite kuruluşlardan uygunluk değerlendirmesi hizmeti alan firmalar, bu hizmetlere dayanarak karar oluşturmakta ve bu kararlar büyük ölçüde yatırımları, işletmeyi ve piyasayı etkilemektedir. Her meslekte olduğu gibi belgelendirme kuruluşları ve çalışanları da zaman zaman bazı istenmeyen durumlarla karşılaşabilirler. Çalışmaları sırasında yanlış uygulamalar ve yanlış kararlar neticesinde, olmaması gereken olaylar ortaya çıkabilir. Bu yüzden de üçüncü kişiler zarar görebilir. Üçüncü kişiler, gördükleri bu zararın tazmin edilmesi yönünde tazminat davası açabilir ve belgelendirme kuruluşları da bu tür zararları tazmin etmek durumunda kalabilir.

Bu durumlarda, öngörülemeyen uygulama sonuçlarına karşı Türk Akreditasyon Kurumu, kendisinin ve müşterilerinin çıkarlarını mesleki sorumluluk sigortası ile korumayı amaçlamıştır.

Tazminat davaları sonucunda ortaya çıkan zararlar, sigorta şirketi tarafından poliçede yazılı olan limitler içinde kalmak suretiyle teminat altına alınmaktadır. Mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarına bağlı olarak sağlanan güvenceler ise şu şekildedir;

-          Akredite kuruluş uzmanları, poliçede konusu belirlendiği gibi çalışmalarını sürdürürken görevini gerektiği şekilde yapmamışsa,

-          Akredite kuruluş uzmanları sorumlu oldukları işyerindeki kişilere karşı özen borcunu yerine getirmemişse,

-          Akredite kuruluş uzmanları herhangi bir kusurlu davranışları yüzünden doğan zararları ödemek zorunda kalmışsa,

-          Akredite kuruluş uzmanları herhangi bir kusurlu davranışları yüzünden yakında bir takım zararları ödemek zorunda kalacaksa,

Akredite kuruluşlar için mesleki sorumluluk sigortası, Akredite kuruluş çalışanları bir taraftan kendi vicdani yükümlülüklerini karşılarken diğer taraftan da üçüncü kişilere verdikleri maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi yoluyla faaliyetlerini daha rahat yürütebilmelerine olanak tanımaktadır. Elbette Akredite kuruluş çalışanlarının başkasına zarar vermeme yükümlülükleri vardır. Zarar, bir ihmalden de kaynaklansa, dikkatsizce yapılan bir işlemden de kaynaklansa tazmin edilmek durumundadır. Bu sigorta poliçesinde manevi tazminat talepleri ise kapsam dışında tutulmuştur. 

 

Teklif almak için          Ayça Durudoğan       Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  

 

Kuruluş Türüne Göre Mesleki Sorumluluk Sigortaları;

Deney Laboratuvarları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Kalibrasyon Laboratuvarları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Muayene Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Gıda Güvenliği YS Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirme Kuruluşları (FSSC 22000) Mesleki Sorumluluk Sigortası

Medikal Cihazlar YS Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

İş Sağlığı ve Güvenliği Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Enerji YS Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bilgi Güvenliği YS Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Ürün Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Personel Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Laboratuvarlar Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeterlik Deneyi Sağlayıcıları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Referans Malzeme Üreticileri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sera Gazları Doğrulayıcı Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Mesleki Sorumluluk Sigortası

 

HELAL GIDA BELGELENDİRME HİZMETLERİ 

TS EN ISO/IEC 17025 KAPSAMINDA DENEY VE KALİBRASYON HİZMETLERİ

TS EN ISO/IEC 17020 KAPSAMINDA MUAYEYENE KURULUŞLARI

TS EN ISO/IEC 17065 KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME HİZMETLERİ

TS EN ISO/IEC 17021 KAPSAMINDA YÖNETİM BELGELENDİRME SİSTEMİ HİZMETLERİ

TS EN ISO / IEC 17024 KAPSAMINDA PERSONEL BELGELENDİRME HİZMETLERİ 

TS EN ISO 15189 KAPSAMINDA TIBBİ LABORATUAR HİZMETLERİ

TS EN ISO/IEC 17043 KAPSAMINDA YETERLİLİK DENEY SAĞLAYICILARI

OHSAS  / ISO /  CE BELGELENDİRME HİZMETLERİ

 

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ

-          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 16.12.2011 No: 2011/2621

-          Dayandığı Kanunun Tarihi: 29.6.2001 No: 4703

-          Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23.2.2012 No: 28213

-          Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5 Cilt: 51

Onaylanmış kuruluş, yürüttüğü faaliyetleri kapsayacak nitelikte ve sorumluluğun kamu tarafından üstlenildiği durumlar hariç olmak üzere, teminat oranı yetkili kuruluş tarafından belirtilen limitlere uygun şekilde düzenlenmiş mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ?
Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti (belgesi) taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme
 kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar “onaylanmış kuruluş” (notified body) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.

You are here Hizmetlerimiz Onaylanmış Kuruluş Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr