MARKA VEKİLLİĞİ – PATENT VEKİLLİĞİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

 30.06.2004 tarih ve 25508 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk       Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği   gereğince;

Vekiller, aldıkları yetki kapsamında, yürüttükleri işler ile ilgili olarak kendi ihmalleri sonucu doğabilecek hatalardan ve bunların sonuçlarından sorumludurlar. Bu nedenle vekillere mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığına ilişkin poliçe aslının diğer belgeler ile birlikte Enstitü'ye verilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Sicil kayıtlarının başlangıç tarihi, belgelerin Enstitü'ye tam olarak verildiği tarih, bitiş tarihi ise mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihidir. Sicil kaydının, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibariyle yenilenmesi gerekmektedir. Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibariyle yedi iş günü içinde yenilemeyen vekilin, vekillik hak ve yetkileri sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınmaktadır.

Marka - Patent Vekilliği faaliyetinde bulunan sigortalı, Marka - Patent Vekili sıfatı ile sigorta süresi içerisinde gerçekleştirdiği mesleki faaliyetleri sırasında hata, ihmal veya unutma sebebi ile kusurlu olarak sağladığı hizmetlerden dolayı istenmeyen durumlarla karşılaşabilirler.  Üçüncü şahısların uğrayacakları bu zararlar sonucunda, zarar gören tarafından kendisine karşı ileri sürülebilecek tazminat talepleri, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçede belirtilen özel şartlar dahilindeki limitler ile teminat altına alınmaktadır.

You are here Hizmetlerimiz Marka Vekili – Patent Vekili Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr