TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından anlaşmalı özel hastanelerde kısmen      teminat altına alınan durumlarda SGK üzerinde çıkacak fark faturalarının     ödendiği bir sistemdir. SGK çerçevesinde ilaç kullanımı hariç, kapsam   dahilinde olan Anlaşmalı Hastaneler tarafından hizmet verilebilen bütün durumlar poliçe kapsamındadır.

 

 

 • Bu poliçe kapsamında Anlaşmalı Hastanelerde sunulacak sağlık hizmetleri, hastanenin Sağlık Bakanlığı ruhsatında tanımlı branşlarında ve SGK anlaşması kapsamındaki kadrolu hekimlerince alınabilecektir.

 

AVANTAJLARINIZ

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK’ ya bağlı kişiler, Anlaşmalı Hastanelerden tercih ettiklerinde SGK katılım payı haricinde fark ödeyerek ekstra ödeme yapmak zorunda kalmadan hizmet alabileceklerdir.
 • Böylece hem kaliteli hizmet almış olacaklar, hem de sağlık giderleri için bütçeleri zorlanmayacaktır.
 • Sigortalılar ödedikleri priminin %15’ini vergi avantajı olarak geri alabilmekte, toplam primlerini vergi matrahlarından düşürebilmektedirler.

 

NELER BEKLEME SÜRESİNE TABİDİR?

 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SGK’ya ilk kayıt tarihi itibari ile uygulanan bekleme süreleri haricinde farklı herhangi bir bekleme süresi yoktur.

 

DİĞER UYGULAMALAR

 • SGK tarafından zorunlu tutulan katılım payı olan 15 TL sigortalılar tarafından ödenecektir.
 • Poliçe iptali ancak ilk 1 ay içerisinde mazeret bildirilerek yapılacak, 1 aydan sonra poliçe iptal edilmek istenirse kullanımları prim rakamından fazla olması durumunda sigortalıya hastane kullanımları rücu edilecek şekilde gün esaslı olarak iptal işlemi yapılabilecektir.
 • Ayakta Tedavi Teminatı yıllık 8 kez limitlidir.
 • Her bir muayene işlemi ve ilişkili diğer işlemler 1 kez olarak değerlendirilir.
 • Sigortalının bu üründe 3.yılını doldurması üzerine U/W yapılarak Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilebilir.
 • Poliçe primi kredi kartı ile ödenmektedir; kredi kartı ile ödeme blokeli şekilde gerçekleşecektir. Peşin ya da 9 eşit taksit şeklinde uygulanabilmektedir.

 

TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER

 • Başvuru formunda beyan edilmiş olsa dahi poliçe başlangıç tarihinden önce var olan bir şikâyet ve  / veya hastalık nedeni ile bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı almış, tedavi görmüş ve / veya tedavi önerilmiş olan her türlü sağlık gideri ile bunlara bağlı nüks ve komplikasyonlar poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası’nın aktif olmadığı dönemde oluşan sağlık giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Yöntem, tür, miktar, kullanım süresi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş işlemler, yatarak tedavilerde sağlık kurumu tarafından temin edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesine kurallar dâhilinde izin verilen malzemeler, yatarak tedavide kullanılan ilaçların karşılanma usulleri dışında kalan Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmayan sağlık hizmetleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Acil durumlar da dâhil olmak üzere Poliçe üzerinde yazılı Anlaşmalı Kurum ve / veya Kurumlar dışında yapılacak tedavilere ilişkin sağlık giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Poliçe üzerinde yazılı kullanım adedini ve / veya teminat limitini aşan ayakta tedavi giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Ayakta tedavi teminatındaki her türlü ilaç, tetkikler için kullanılan malzeme ve kontrast maddeler, malzeme masrafları ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Poliçe üzerinde yazılı Anlaşmalı Kurum ve / veya Kurumlar dışında yapılan muayene sonrası oluşabilecek tetkik ve / veya tedaviler Poliçe üzerinde yazılı Anlaşmalı Kurum ve / veya Kurumlarda yapılsa dahi poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Her türlü diş tedavisi ve / veya diş hekimleri tarafından yapılan tüm işlemler poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Gözlük, cam, çerçeve, lens masrafları ve bunlarla ile ilgili tüm giderler poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Yurt dışında yapılacak tüm tedavi ve ilaçlar, yurtdışından getirilecek olan tüm ilaçlar poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Anlaşmasız Şehir içi ve dışı her türlü ambulans ücretleri, yol, gündelik, 2. refakatçi giderleri, suit oda farkları ve özel harcamalar poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylansa dahi tüp bebek, yardımcı üreme yöntemi tedavileri poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Uzman Hekim Raporu ve Sağlık Kurulu Raporları için oluşacak sağlık giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır,
 • Gebelikle ilgili yapılacak tüm masraflar ve doğum giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın herhangi bir yerinde faz 5 ve üzeri olarak ilan edilen salgın hastalıklara ait her türlü sağlık giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.

 

Sağlıklı günler dileklerimizle,

 

You are here Hizmetlerimiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr