VASA Sigorta | GENEL SİGORTACILIK

SİGORTA NEDİR?

Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele (bozulması) uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli birtakım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi üzerine alır (TTK).

TARİHÇE

         Sigorta ile ilgili ilk düzenlemeler Hammurabi Kanunlarında kervan soygunlarına karşı getirilen hükümler halinde ortaya çıkıyor. Buna göre kervanları haydutların saldırısına uğrayanların zararlarını diğer kervan sahipleri karşılamıştır.

         Orta çağda deniz taşımacılığı sahasında İtalya'nın Pizza, Cenova, Floransa ve Venedik kentlerinde uygulanıyor.

         İlk sigorta poliçesi 14.yy’da İtalya’dan Mayorka’ya hareket eden Santa Clara Gemisinin yükünü teminat altına almak amacıyla düzenlenmiştir (23 Ekim 1347).

         Modern sigortacılığın temelleri 16. yy'da Floransa’da ve İngiltere’de atılıyor ve bu çerçevede kanun, kararname gibi yazılı metinlere bağlı modern sigortacılık kavramları 17. yy'da Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde gelişmeye başlıyor.

         Sigortacılığın tam anlamıyla gelişimi 19.yy başlarında matematiğin sigorta işlemlerine uygulanması ile göstermiştir. İnsanın yaşamı boyunca karşılaştığı olayların ve ölümlerin incelenmesiyle büyük bir uygulama bulmuştur. İnsanın ölümü, yaşam süresinin uzunluğu, yeni doğumlardaki ölüm oranı, yaşla ölüm arasındaki ilişki v.b hususlar incelenmiş ve ölüm tabloları çıkarılmıştır.

YAŞAM SİGORTASININ TARİHÇESİ

         Yaşam Sigortasının ilk örnekleri yardım sandıklarıdır.

         M.Ö. 2500 yılına ait bir Mısır papirüsünün, Mısırlı taş yontucularının aralarında, bugünkü yaşam sigortalarıyla benzer esaslara dayalı yardımlaşma anlaşmaları yapıldığını belgelediği söylenmektedir.

         Bugünkü anlamıyla yaşam sigortalarının 15. yüzyılda İtalya'da başladığı söylenmekle birlikte, bilinen ilk yaşam sigortası 18 Haziran 1583'te Gibbons'un yaşamı üzerine İngiltere'de yapılan sigortadır.

         On altı sigortacı tarafından imzalanan poliçenin üzerinde "Tanrı William Gibbons'a sağlık ve uzun ömür versin" yazılıdır.

         Ancak kısa bir süre sonra Gibbons ölmüş ve sigortacılar da tazminat ödemişlerdir.

 

TÜRKİYE’DE SİGORTA

         Ülkemizde sigortacılık faaliyetleri oldukça yenidir. Avrupa’da yaklaşık 3 asır önce başlayan sigortacılık faaliyetleri 1870 yılındaki büyük Beyoğlu yangınından sonra başlamıştır. O tarihte yapılan bir araştırma, Türkiye'de sigortalanan tek bir bina bile olmadığı ortaya çıkarıyor. Bu tarihten, itibaren sigortanın fayda ve gereği sık sık dile getirilmeye başlanıyor.

         Türkiye'deki ilk modern sigorta işte o tarihten iki yıl sonra boy gösteriyor ve Sun Northern ile North British adlı İngiliz şirketleri Türkiye temsilcilik kurarak acentelik faaliyetlerine başlıyor.

         Yabancılar tarafından kurulan ilk milli şirket Osmanlı Umum Sigorta faaliyetlerine 1893'te başlarken, Türk sermeyesi ise sigortacılık sektörüne ilk kez 1918 yılında giriyor. Türkiye Milli Sigorta Şirketi, Fransız sermayesi ile ortaklaşa İttihad-ı Milli Sigorta Şirketi'ni kuruyor (Türk Kanunlarına göre kurulan ilk sigorta şirketi).

         1929’da sigortacıların meslek kuruluşu olarak Sigortacılar Cemiyeti Daire-i Merkeziyesi kuruldu. Bu kuruluş bugün Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği olarak varlığını devam ettiriyor.

         Aynı günlerde birkaç milli sermayeli şirkete daha rastlanmakla birlikte, bunların ömrü savaş yüzünden kısa süreli oluyor.

         Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda kurulan Milli Reasürans A.Ş. ile yerli sigorta şirketleri doğmuştur.

         Bir İş Bankası iştiraki olan Anadolu Sigorta 1925'te Cumhuriyet sonrası milli sermaye ile kurulan ilk şirket unvanını elde ediyor.

         1926 ve 1927 yıllarında yapılan küçük değişikliklerden sonra, İsviçre yasalarından esinlenerek çıkarılan 1959 tarihli Sigorta Şirketleri'nin Murakabesi Hakkında Kanun'la modern ve geniş kapsamlı ilk yasal düzenleme yapılıyor.

         14 Haziran 2007 tarihinde Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girdi.

You are here Sigortacılık

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr