VASA Sigorta | Sıkça Sorulan Sorular | Kasko

Ruhsat sahibi değişti, yeni alan kişiye kasko'yu devredebilir miyiz?
Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.

Başka sigortadan devam eden poliçesi var, yeni bir araç aldığımızda diğer poliçedeki hasarsızlık indirimini yeni aracımıza aktarabilir miyiz?
Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri ve tramer belge nosu belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.

Primlerimiz poliçede belirtilen tarihlerde ödenmemiş ise, hasar tazminatımızı alabilir miyiz?
Primler, poliçe üzerinde yazılı süre ve koşullarda şirketimize ödemediyseniz tazminat talebiniz yerine getirilemez.

Aracımızda birden fazla hasar var ise ve bu hasarlar daha önce şirketinize bildirilmemiş ise tazminat talep edebilir miyiz?
Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi " Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç BEŞ iş günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi koşulunu ön görmektedir.

Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.

You are here S.S.S. SSS Kasko

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr