BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ “BES”

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ “BES”

Bireysel Emeklilik Sistemi, aktif çalışma döneminde olan kişilerin gelirlerinin bir kısmıyla emeklilik ve yaşlılık dönemi için yatırım yaparak, çalışırken ulaştıkları yaşama seviyesinden geriye düşmemeleri, bu dönemde de belli bir gelir düzeyini koruyabilmek amacını taşımaktadır. Bu yönüyle Bireysel Emeklilik Sistemi mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğindedir.

Bireylere aktif çalışma hayatlarının sonunda ek gelir sağlamaya yönelik, katkıların her bir katılımcı adına ayrı hesaplarda takip edildiği ve herkesin kendi birikimleri oranında (belirlenmiş katkı) gelir alacağı, kamunun gözetim ve denetiminde ancak bütünüyle özel emeklilik şirketleri tarafından yürütülen, devletin vergi teşvikleri ile desteklediği, gönüllü katılıma dayalı, kamu emeklilik sistemlerini tamamlayıcı nitelikte tasarruf ve yatırım sistemidir.

Bireysel emeklilik sistemi; gelirinizin belli bir oranını bireysel emeklilik hesabınıza yatırarak birikim yapmanızı ve bu birikiminizi kendi belirlediğiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirmenizi sağlayan bir sistemdir. Bireysel emeklilik sistemi vefat/maluliyet gibi risk teminatlarını içermediğinden ödediğiniz katkılar varsa planınızda belirtilen yönetim gideri kesintisi yapıldıktan sonra en geç iki iş günü içinde yatırıma yönlendirilir.

Ödediğiniz katkı payı tutarı ne kadar yüksek olursa, emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelirin de o kadar yüksek olması muhtemeldir. Sisteme ne kadar erken girerseniz, katkı yapacağınız ve birikimlerinizin değerleneceği süre de o kadar uzun olacağından, emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelirin de o kadar yüksek olması beklenmektedir.

Bireysel emeklilik sisteminde, (işverenler tarafından ödenenler hariç) bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak ilgili hesabınıza ödenir. Yatırım aşamasında ödediğiniz katkı paylarının değerlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden muaftır. Birikimlerinizin yatırım tercihini kendiniz belirlediğinizden değişik risk ve getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonlarına yatırım yapabilirsiniz. Emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelir fon dağılımınıza göre değişecektir; fon dağılım oranı veya tutarınızı yılda 6 kere değiştirebilirsiniz.

Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin yıl sonu mali tabloları bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi zorunludur. Fonların hesap ve işlemleri ayrıca, yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir. Bireysel emeklilik hesaplarınızdaki varlıklarınız, emeklilik şirketinizden bağımsız olarak bir saklama kuruluşunda (Takasbank) saklanmaktadır. Bu hesaplardan günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz. Sahip olduğunuz emeklilik yatırım fonlarının yönetimini profesyonel portföy yönetim şirketleri yapmaktadır.

    Kısaca BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) 

Ø  Değişik risk grubunda emeklilik fonlarından oluşmaktadır,

Ø  Fon gelirlerden hiçbir vergi ve stopaj kesintisi yapılamamaktadır,

Ø  Fonlar, Takasbank bünyesinde saklanmaktadır. Birikimler % 100 garanti altındadır,

Ø  Emeklilik yatırım fonları profesyonel Portföy Yöneticileri tarafından yönetilmektedir,

Ø  Günün her saatinde fonların gidişatını görme olanağı sunan çağdaş bir sistemdir,

Ø  Küçük tasarrufların uzun vadede değerlenebileceği en etkin tasarruf sistemidir,

Ø  Paralarınızı öderken ve paralarınız değerlenirken Vergi Avantajı bulunmaktadır,

Ø  Birikiminize ihtiyaç duymanız halinde istediğiniz zaman sistemden çıkabilme özgürlüğünüz bulunmaktadır. Sistemden ayrılma halinde Devletin yapacağı stopaj kesintisi (vergi) anapara üzerinden değil sadece getiri üzerinden olacaktır. 

 

NEDEN BES SÖZLEŞMESİ İMZALAMALIYIM? 

Rahat Bir Emeklilik  

Mevcut hayat standartlarınızı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü? Bireysel emeklilik sistemi, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu. Fiil ehliyetine sahip herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir. Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz. Emekliliğe hak kazandığınızda üç farklı emeklilik seçeneğine sahip olursunuz. Birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı alabilirsiniz.

Güven

Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri ayrıca bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

Şeffaflık

Şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank nezdinde tutulduğundan, bu hesaplardan da günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

Devlet Katkısı

Bireysel emeklilik aracınız, emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Fon dağılımı sizin tercihinize göre belirlenir. Herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmamanız halinde birikimleriniz, portföy sınırlamaları Kurulun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendirilir. Devlet katkısı, bireysel emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına belirli oranda yapacağı destek ödemesidir. Devlet her katılımcı adına, katılımcının ödediği katkı payı tutarının %25’i kadar ek katkı payı ödemesi yapacaktır. Örneğin Katılımcı bir yıl içinde asgari brüt ücret yıllık tutarı kadar BES’e katkı payı öderse Devlet de bu tutarın %25’i kadar ek katkı payı ödemesinde bulunacaktır.

Emeklilik Gelirinizi Etkileyen Kararlarda Söz Hakkı

Bireysel emeklilik aracınız, emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Fon dağılımı sizin tercihinize göre belirlenir. Herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmamanız halinde birikimleriniz, portföy sınırlamaları Kurulun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendirilir. Emeklilik planınız çerçevesinde, yatırım yapmak istediğiniz fonu alma, istediğiniz risk derecesine göre seçme ve yılda 6 defa değiştirme hakkınız var.

Profesyonel Fon Yönetimi

Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir.

Lisanslı Aracılardan Hizmet

Bireysel emeklilik sisteminin tanıtım ve satışı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılır.

You are here Hizmetlerimiz Bireysel Emeklilik

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr