ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

  Özel Sağlık Sigortası, sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu        oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel           planlardır. Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden    sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur.

 

Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsurlardan biri genel ve özel şartlardır. Özellikle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir. Genel şartlar bölümü tüm sigorta şirketleri içinde farklılık göstermemesine rağmen özel şartlar bölümünde sunulan sigorta hizmetleri her sigorta şirketinde farklılık gösterir.

Özel Sağlık Sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder. Üstelik bunu özel şartlarda belirtti ise yurtiçi ve yurtdışı dünyanın neresinde olursa olsun karşılar.

 

Özel sağlık sigortası yaptırmanın sağladığı avantajlar:

 

Herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu tedavi görmeniz gerektiğinde özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğiniz masrafların çok altında bir bedelle her türlü sağlık hizmetinden poliçe süreniz olan 1 yıl boyunca yararlanırsınız.

Hastalanmanız halinde özel sağlık kuruluşlarında gördüğünüz tedavilerle ilgili sizin karşılayamayacağınız yüksek giderleri karşılarsınız.

Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçersiniz.

Özel sağlık kuruluşlarından otel konforu ile yararlanır, en kaliteli hizmeti alır ve kendinizi ayrıcalıklı hissedersiniz.

Herhangi bir kaza ya da hastalık geçirmeniz sonucu ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerinize ait masraflarınızı satın aldığınız ürüne bağlı olarak yurt içinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılarsınız.

Seçtiğiniz ürüne bağlı olarak yurt dışında da kaza ya da hastalık geçirdiğinizde poliçe teminatlarınıza göre tüm masraflarınızı ödersiniz. Özel sağlık sigortası sigortalının hastalık veya kazalar nedeniyle oluşacak sağlık harcamalarını ve bunlardan kaynaklı riskleri önceden telafi etmeye yönelik hazırlanmış güvence planlarıdır. Oluşan riskler poliçede söz edilen, genel ve özel şartlar dahilinde, belirlenen limitler doğrultusunda karşılanır. Sağlık sigortası, sigortalılara hastane ve doktor seçme özgürlüğü tanır. Sağlık poliçelerinde 2 türlü sigorta teminatı bulunur

 1) Yatarak Tedavi Teminatı

2) Ayakta Tedavi Teminatı

Her iki teminat kapsamının sigorta şirketlerine ve ürün özelliklerine göre değişen hizmetleri bulunmaktadır.

 

Özel sağlık sigortasında, şahsınıza, eş ve çocuklarınıza ödediğiniz primleri vergiden düşebilirsiniz.

 

Bordrolu olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız brüt kazancınızın %15'ini asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz.

Gelir vergisi beyannamesine tabi mükellefseniz beyan ettiğiniz yıllık gelirin %15'ini asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahınızdan indirilebilirsiniz.

You are here Hizmetlerimiz Özel Sağlık Sigortası

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr