MÜHENDİSLİK-İNŞAAT ALL RİSK SİGORTALARI

İnşaat sürecini tüm risklere karşı tek bir poliçeyle teminat altına alır. Bu sigorta ile inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlayarak inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona eren süre arasında gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin her aşamasında ortaya çıkabilecek beklenmedik hasar veya maddi zararlar kapsamlı olarak teminat altına alınmaktadır.

İnşaat Tüm Riskler Sigortası ile her tür konut inşaatı başta olmak üzere, iş yeri, fabrika, hastane, okul ve diğer resmi daire binaları, karayolu, baraj, enerji santralleri, havaalanı, köprü, tünel, liman, kanal vb. tüm inşaat işleri ile her tür tadilat işleri bu ürün ile teminat kapsamına alınabilir. Bu sigorta ürünü, bir Tüm Riskler (All Risks) poliçesi olduğu için Genel Şartlar gereğince istisna olmayan tüm halleri teminat altına alır. Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler:

-         Deprem

-         Yangın, yıldırım ve infilak

-         Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

-         Sel, su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına

-         Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi

-         Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar

-         Elektrik hasarları (kısa devre, şerare, ark gibi)

-         İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal, vb.)

-         İşletme kazaları ve burada sayılamayan, inşaat tüm riskler sigortası genel şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk. 

 

Montaj Tüm Riskler Sigortası (EAR)

Montaja ilişkin ani ve beklenmedik tüm riskleri tek bir poliçeyle teminat altına alır. Teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indiği andan itibaren başlar ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınması ile sona erer. Bu süre zarfında, teknik nedenler dolayısıyla veya insan kaynaklı birçok maddi hasar meydana gelebilir. Makine ve teçhizatınızın montajları esnasında veya montaj sonrası testleri sırasında, oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riski teminat altına alır. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir. Uygulama alanı çok geniş olan bu sigorta türüyle, montaj işleri nedeniyle doğabilecek inşaat işlerinin dahi, teminat altına alınması mümkündür. Bu sigorta ürünü, bir tüm riskler (all risks) poliçesi olduğu için Genel Şartlar gereğince istisna olmayan tüm halleri teminat altına alır. Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler:

-         Yangın, yıldırım ve infilak

-         Deprem

-         Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

-         Sel, su baskını, yağmur, sabotaj, kar, çığ, fırtına

-         Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi

-         Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar

-         Şantiye içindeki taşımalar sırasında oluşabilecek kazalar

-         İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal, vb.)

-         Aksi belirtilmedikçe dört haftalık test devresi (ikinci el makineler hariç)

-         İşletme kazaları ve burada sayılamayan, montaj tüm riskler sigortası genel şartlarında istisna edilmemiş daha birçok risk.

 

Elektronik Cihaz Sigortası

Yüksek maliyetlerle satın alınan elektronik cihazların hasar görmesi ya da arızalanması halinde; hem maddi kayıp, hem de işlevini görmeyen cihazların yarattığı çözümsüzlükler işletmeleri zor durumda bırakabilir. Ani ve beklenmedik her türlü riske karşı iş yerindeki elektronik cihazlarınızın uğrayacağı tüm hasarı ve kaybı teminat altına alır. Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar (bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, grafik basım yayın endüstri ekipmanları, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb.) ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir. Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler:

-         İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları

-         3. Şahısların vereceği zararlar

-         Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj

-         Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman

-         Patlama (infilak), içe patlama (ımplosion)

-         Yıldırım (direk ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu

-         Hava ve kara taşıtları çarpması

-         Sel / su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı

-         Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma

-         Aşırı voltaj ve indüklenme

-         Ayrıca burada sayılamayan, elektronik cihaz sigortası genel şartlarında istisna edilmemiş daha birçok risk. 

 

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası, mekanik ve elektrikli makinelerinizin beklenmeyen ve ani fiziksel hasar ve ziyalarını teminat altına alır. Test aşamasını tamamlamış ve normal çalışır durumda olan, mekanik makine ve tesisatlar (Her türlü iş makineleri, pompa, kompresör, trafo ve jeneratörler, ısıtma havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler) ve bunlara bağlı finansal kayıplar sigortalanabilir… Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler:

-         İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.)

-         İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar

-         Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.)

-         Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları)

-         Merkezkaç sebepli parçalanmalar

-         Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğuma, büzülme

-         Tıkanma ya da yabancı maddeler girmesi ve burada sayılamayan, makine kırılması sigortası

-         Genel Şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk. 

You are here Hizmetlerimiz Mühendislik Sigortaları

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr