FERDİ KAZA SİGORTALARI

Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu uğranabilecek maddi kayıpları teminat altına alır.

Teminat Kapsamı

Bu sigorta ile sigortalının, sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat altına alır. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi yaralanması veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Poliçe Teminatları

·         Kaza sonucu vefat

·         Kaza sonucu sürekli sakatlık

 

Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir? Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir. Teminat limitini seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.

Ferdi Kaza poliçelerinde, hangi süreyle teminat verilir? Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.

Ferdi Kaza sigortasında vefat tazminatı kimlere ödenir? Sigortalının, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza geçirmesi sonucu vefat etmesi durumunda tazminat, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Ferdi Kaza sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir? Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir.

You are here Hizmetlerimiz Ferdi Kaza Sigortası

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr